Billigare läkemedel fraktas långa omvägar. Ser likheter med smörberget.

29 juli, 2009

Det är lika konstigt som EUs hantering av smör. Man subventionerar bönderna – framför allt de franska. Eftersom marknaden inte fungerar normalt, produceras för mycket mjölk, en del blir smör. Smöret blir ett smörberg som också handlas med på konstlad väg. Dyrare för skattebetalarna. Det är här jag tänker på likheten med mediciner. Parallellimporten av billigare mediciner är bra för skattebetalarna. Men hur är det sett till helheten? Tänker på allas vår miljö. Logistik och transporter leder till ökade koldioxidutsläpp. Man borde oftare se till helheterna, antingen det gäller billigare mediciner, smör eller annat. Olika intressenter talar för sina ”sjuka mostrar”. Subventioner, specialrestriktioner och annat snedvrider marknaderna. Hur bra är det?

Sug koldioxiden ur atmosfären

26 juli, 2009

Men – Bo Ekman är en mycket klok och framsynt person som känner eliten inom miljö. Inte bara i Sverige, utan i hela världen. I hans möten med olika experter, har han kommit fram till att det borde kunna vara möjligt. Vilken lysande idé. Om det nu är möjligt. Men genom forskning och samverkan med olika experter borde det uppenbarligen kunna gå. Även om det inte räcker som åtgärd. Vi behöver göra lite mer, för att jorden ska överleva många år till och vara ett trevligt ställe att bo på för våra barnbarn och framtida generationer. Bo Ekman anser också att vi ska fasa ut kolkraften, införa globala koldioxidskatt vid källan, utveckla solenergi, återställa förödda marker och jordar, och så har han några förslag till. Det går att läsa hela artikeln på SvD 24 juli.

Jag ifrågasätter DNs signerade ledarartikel om att Småtråkighet är bäst

16 juli, 2009

OK – så långt håller jag med. Han skriver också att chefer som är varma, flexibla och laginriktade personerna med empati har sämre utsikter att lyckas i chefsrollen. Baserat på den forskning han har läst. Jag var tvungen att tänka en del när jag hade läst det här i DN fredag 17 juli sid 4. Jag har i min roll träffat nästan alla företagsledare på toppnivå i Sverige. De har varit, eller är Mentorer i Ruter Dam. Jag känner inte igen mig i det här påståendet. Majoriteten av företagsledare som är Mentorer i Ruter Dam framhåller mänskliga värden och teamkänsla. Deras företag hävdar sig väl i den globala konkurrensen, även om vi har lågkonjunktur nu. Jag tänker att David Brooks påpekanden bygger på amerikansk forskning och amerikansk kultur. Vad vet vi om morgondagen? De unga som inte accepterar den här typen av chefer? Som sagt, jag håller inte med. Och jag anser att man ska ta all forskning och information med flera nypor salt. För mig är det viktigt att alltid tänka själv – ”vad tror jag?”

”St

13 juli, 2009

Men hästars ben är känsliga. Därför känner jag oro när jag läser om Täby Galopps usla bankvalitet. Tränaren som vågar uttala sig har inga hästar på Täby. Därför vågar han kritisera. Han riskerar inte sitt levebröd. En stjärnjockey uttalade nyligen samma sak till DN. Tyvärr är det vanligt att kritik tystas ner, framför allt om den är sann. Den som är beroende – som tränare, som jockey eller för att alls tjäna pengar – vågar inte säga ifrån. Men veterinärernas skadestatistik bekräftar farorna. Hästar skadas av den hårda banan, och flera avlivas. Det är dyrt att stänga banan och reparera. Kanske enda lösningen är att ”stänga skiten” som den intervjuade tränaren förslår. Kanske dags att bygga helt ny galoppbana?

Ny rapport från Svenskt Näringsliv – andelen kvinnliga chefer ökar

3 juli, 2009

Det stämmer med den upplevelse jag har. Sedan Ruter Dams start för drygt tjugor år sedan har kvinnliga chefer på riktigt hög, beslutande nivå ökat markant. Roligt att läsa att Svenskt Näringsliv ser det statistiskt genom rapporter från medlemsföretagen. Tidigare i veckan redovisades en annan rapport. Vore intressant att lite närmare höra hur den är upplagd, dvs tillförlitligheten i siffror.