Ny bok om IT.

14 juli, 2010

- Det finns få investeringar som kan kosta så mycket som företagens IT satsningar. Ändå har företagsledningen ofta inte förståelse för vad dessa IT investeringar kan ge.

När man tex ska köpa ett företag för 5 miljoner blir det en styrelsefråga. När ledningen investerar i ett nytt SAP-system där totala projekt kostnaden kan sluta på över miljarden så finns det exempel där frågan inte har varit upp i styrelsen, säger Birgitta Klasén, Ruter Dam 1991 och styrelseproffs med bakgrund som CIO i tre stora internationella företag varav två med säte utanför Sverige.

Tillsammans med Eva Elmstedt, idag vVD Global Customer Support på Ericsson, har Birgitta och Fredrik Runnquist , fd IT chef på Swedbank, skrivit boken ”IT and Leadership – do IT right”. Eva var CIO på operatören 3 i Skandinavien under många år. Hon har också varit ansvarig för IT och telefoni-drift på Ericsson. Eva Elmstedt deltog i Ruter Dam 2003.

- Högsta ledningen är ofta okunnig om IT. Troligen är det därför som frågan delegeras långt ner i organisationen trots att IT idag är en strategiskt viktig fråga som borde finnas representerad i företagsledningen och vara självklar på agendan i styrelsen när det är dags för stora genomgripande IT investeringar, säger Eva Elmstedt. Statistik visar att en stor del av IT projekten misslyckas. Många företag skulle tjäna på bättre fokus högre upp i organisationen genom att följa upp både resultat och investeringar.

- Att vara CIO är en svår roll. CIOn ska fungera som länk mellan IT och affärsverksamheten. Siffror visar att en CIO i dag behåller sitt arbete i snitt i 3 år. Det är en kort tid. När vi skrev boken ”IT and Leadership” ville vi skriva enkelt, så att högsta ledningen skulle läsa boken och förstå mer om IT eftersom det är så strategiskt viktigt, säger Birgitta och Eva.

IT stöder företagens processer och är ofta en viktig del i företagens service mot kunder. Hur stora kostnader som företagen bär på grund av misslyckade IT-investeringar vet vi inte. Privata företag tystar nog ofta ner sina misslyckanden. Men i offentliga sektorn minns vi, under de senaste åren, flera investeringar där projekten gått över styr och kostnaderna bara rullat på.

Eva och Birgitta är mycket engagerade. När jag är på väg att lämna dem efter en trevlig lunch i sommarsolen skickar de med följande budskap: Det måste finnas en tydlig relation mellan IT och affärsverksamheten. Då minimeras risken för felinvesteringar. Boken vill bland annat visa hur ledningen kan införa en effektiv IT styrning.