Paraplyerna i Cherbourg.

31 mars, 2011

Vad skulle grannarna säga? Ont om pengar, mamman änka som försörjer sig på att sälja paraplyer i sin butik i lilla Cherbourg.

Filmen har nu blivit teater.

Jag var på premiären på Stockholms Stadsteater tillsammans med Matilda 19 år. Det är en snabb, färgstark, rolig föreställning. Lagom lång – ca en och en halv timme utan paus. Inte en död sekund. Alla skådespelarna sjunger. De är skådespelare, inte sångare. Men sjunger i alla fall ok. Musiken är medryckande.

Jag tänker att det är viktigt att den unga generationen introduceras för teater, en fantastisk konstart som är evig. Teater kan inte ersättas av teknik eller sociala medier. Teater handlar om relationer, ett unikt möte mellan skådespelare och publik.

Hur ska vi kunna leva tillsammans på jorden?

13 mars, 2011

Jordens befolkning ökar. Snart är vi 10 miljarder människor. Behovet av mat ökar. Storskalig matproduktion (tyvärr både i form av djurfarmar, odlad fisk och storskaligt jordbruk) kräver energi. Den kommer genom olika varianter av petroleum, gas, kol,  vind, el  från vatten och annan energi som exempelvis kärnkraft. Kol och olja släpper ut växthusgas. Då ökar påfrestningarna på jorden som riskerar att sluta fungera i balans.

The tipping-point talar forskarna om. Ödet vill att kärnkraft inte ger farliga utsläpp. Men om de råkar ut för en härdsmälta är de jättefarliga. Och avfallet måste hanteras. Det blev väldigt tydligt nu med jordbävningen och tsunamin i Japan.

Politiker har ett stort ansvar. De förlitar sig på experter. Politikerna känner ansvar inför sina medborgare. Politikerna försöker säkerställa att samhällen och människor har bl. a värme och mat.

Samtidigt är det viktigt att jordens alla länder och samhällen utvecklas demokratiskt, hållbart och i balans. Just nu är det upplopp i flera länder norra Afrika där olja och petroleum produceras.

Risk för prishöjningar, risk för att de nya makthavarna – vilka de blir vet vi inte ännu – har andra agendor. Kanske de slutar producera och exportera olja. Vem vet?

Samtidigt får Japan en jordbävning. Hela städer slås ut. Japan har med åren byggt ett drygt 50-tal kärnkraftverk trots att de har jordbävningar ibland. Scenariot förskräcker. Hur ska vi se till att jordens befolkning inte svälter? Hur ska vi få tillräckligt med säker energi?

Det krävs samtal och samarbete över gränserna. Här finns inga enkla lösningar.