Marie Westrin, chef för all radioutvecklig på Ericsson.

15 juni, 2011

Marie, som deltog i Ruter Dam 2006, ansvarar för en enorm forskningsbudget för 4G, fjärde generationens mobiltelefoni. I Affärsvärlden av 9 juni kallar de det ett ”Ödesprojekt för Ericsson och Sverige”. 300 miljarder kronor har Ericsson spenderat på forskning och utveckling av andra, tredje och fjärde generationens mobila nät de senaste tio åren. Man förstår att det är viktigt att satsa rätt i den hårda globala konkurrensen.  Affärsvärlden konstaterar att Ericsson lyckades bli störst i världen på både GSM och 3G. Den globala marknadsandelen på 30 – 40% är en förklaring till att bolaget har haft branschens bästa marginaler. Läs mer i Affärsvärlden nr 23.

Stockholms Handelskammare hade årsmöte

7 juni, 2011

Av styrelsens 12 ledamöter är det numera 5 kvinnor. Kravet är att en styrelseledamot antingen ska vara verkställande direktör eller styrelseordförande – anställd eller representerande det egna bolaget. I den stora gruppen ”Fullmäktige” finns representanter för de största globala företagen med huvudkontor i Stockholm, men också personer från andra viktiga företag i Stockholm och Uppsala. Tunnelbanans utbyggnad ligger högt på agendan. Flera av de nyinvalda fullmäktigeledamöterna har en bakgrund från Ruter Dams Chefsutvecklings- och Mentorprogram.

Nya VDn  Maria Rankka satte prägel på årsmötet. Förr var det sittande bord med förrätt och varmrätt. Nu var det mingel med ståbord i Operaterrassens vackra lokaler. Smart och passande i en tid när alla vill hinna prata med alla och har ont om tid. Tidigare var det välkända politiker som Maud Olofsson eller Fredrik Reinfeldt som var huvudtalare. Den här gången var det miniseminarium som handlade om huvudstadens betydelse för hela landets tillväxt. Smart, intressant och roligt.