Det finns radhus på taken i centrala Stockholm

26 april, 2012

Exempelvis granne med Åhléns. När Ruter Dam var på Kulturhuset sa någon att ”det är väl bra att det bor lite folk centralt i Stockholm.” Svaret blev att de klagar och överklagar, och vill att omgivningen ska vara helt tyst på kvällarna.

När Kulturhuset har aktiviteter på sitt vackra tak klagar de och förväntar sig att Kulturhuset ska sluta med sina kvällsarrangemang. Synd, eftersom en tanke med husen på taken var just att få in fler människor i city. Men tyvärr innebär boende i city att det kan förekomma ljud på kvällarna. Vi var flera som undrade hur de tänkte när de valde ett cityboende.

Dagens svenska utbildning verkar vara utvecklad för sociala, aktiva barn

23 april, 2012

Lärarna uppskattar elever som pratar, räcker upp handen och ställer frågor. De blyga, tysta elevernas kunskaper har svårt att göra sig gällande i dagens utbildningssystem. Läste om det i en av morgontidningarna. De får sämre betyg.

Idag är systemen inte anpassade till att fånga upp deras kunskaper. Är en ung person jätteblyg, kan hon/han verka obegåvad trots att det egentligen handlar om tunghäfta och stopp i huvudet på grund av stress att prata. Samtidigt talar alla om vikten av olikhet i team och grupper.

En mamma berättade om sin 8-åring som är intellektuell och tänkande. Lärarna har stött på och försökt få mamman att uppmuntra sitt barn att vara mer social och utagerande. ”Men det går inte” sa mamman till mig. Min dotter blir bara ännu tystare när de går på henne.

En annan flicka var så blyg att hon inte fullföljde sina universitetsstudier. Hon klarade inte de muntliga delarna. Hennes mamma frågade ansvariga på universitetet om det gick att lösa på annat sätt. Men det gick inte. Den flickan har lyckats mycket väl i arbetslivet utan sin examen. Men det är sorgligt att hon inte klarade att fullfölja sina studier på grund av akut blyghet.

Så hur ska intellektuella, tystlåtna och blyga barn få möjlighet att utvecklas i det svenska utbildningsväsendet? Ett första steg måste vara att ämnet diskuteras. Analytiska, tänkande människor är viktiga i en tid när snabbhet, social talang och ytlighet belönas. Ett helt företag kan hamna i kategorin ”fort och fel”

Sverige näst sämst på att rekrytera äldre arbetskraft

5 april, 2012

SvD skriver om en global undersökning där 30.000 arbetsgivare har svarat på frågor. Polen är sämst. Äldre innebär i det här fallet människor som har fyllt 50 år. Tittar vi på enskilda människors livskarriär är frågan när den ”bästa åldern” inträffar.

Talade med en arbetskollega. Hans engelska chef hade sagt till honom för några år sedan att ”Först är du för ung, sedan inträffar en lagom-ålder ungefär i 6 – 8 veckors tid. Problemet är att du inte själv vet när den här bästa tiden inträffar. Du inser det i allmänhet efteråt. Sedan är du för gammal. Så se till att inte fundera över ålder. Ta alla chanser och glöm ålder”. Bra tips tycker jag. Ska vara en engelsman för att säga så.

Hur många svenska chefer agerar likadant? Kanske några, exempelvis läste jag i SvD att SSAB gillar sin äldre arbetskraft. Men det vanliga är, som den här undersökningen visar, att söka yngre medarbetare. Dessutom är det intressant att se hur åldersfixerade vi är i Sverige rent allmänt. Titta hur svensk media agerar. De skriver om människor i form av åldrar: 35-åringen, 52-åringen och liknande. Jag tycker att det är ett sätt att facka in människor. Alla vänjer sig vid att först fråga om ålder. Sedan kommer resten av informationen om den enskilda individen. När frågan om ålder är avklarad.  I USA får man inte fråga om människors ålder. Det är åldersdiskriminering och leder till böter. Såvitt jag förstår gäller samma sak i många andra länder. Dock inte i Sverige. Någonting att fundera över.