Utan kontroll förlorar välfärden legitimitet

3 maj, 2012

LO-ekonomen Anna-Kirsti Löfgren på DI debatt, skriver att: ”En fungerande välfärdsmodell bygger på generösa ersättningar och bidrag vid de tillfällen i livet då människor inte kan arbeta. Samtidigt innehåller den strikta krav på att ta ett arbete när det är möjligt. Ett försvar av välfärdsmodellen förutsätter därför både att ersättningarna förbättras och att kontrollen utvecklas.”

Hon tar regeringen i örat för att den är för generös i vissa avseenden. Bra vinkel på diskussionerna.

Min uppfattning är att pengar in måste stämma med pengar ut. Visst går det att tillfälligt låna, men lånar man länge blir det som för Grekland – i det långa loppet risk för bankrutt.

I Sverige, liksom många andra I-länder har vi en åldrande befolkning där färre ska försörja fler. Många unga är utan jobb. De måste också har ersättning.

Alltså risk att det blir mycket pengar ut och mindre pengar in. Viktig diskussion. Det är positivt att LO engagerar sig för långsiktig välfärd. Fler ska jobba och vi måste slå vakt om välfärden genom kontrollsystem.