Valberedningar och kvinnliga styrelseledamöter 2013

15 oktober, 2012

Nu börjar valberedningarna sitt sökande efter styrelseledamöter 2013.

Ruter Dam har blivit kontaktad av några. Vi har möten på gång.

1993 började vi arbeta för fler kvinnliga styrelseledamöter. Då arrangerade vi ett seminarium och bjöd in styrelseproffs att tala om sina erfarenheter. Därefter skrev vi till styrelseordföranden i storföretagen och frågade om de var intresserade av kontakt i den här frågan.

Med hjälp av våra mentorer ledde det till att flera deltagare från Ruter Dam började sina karriärer som styrelseledamöter.  Roligt!

Duktig flicka, ny bok av Ingrid Tollgerdt-Andersson

11 oktober, 2012

”Duktig flicka, snara runt halsen eller vägen till framgång” ny bok av Ingrid Tollgerdt-Andersson.

Ingrid är intresserad av varför somliga lyckas genomföra sina drömmar, och andra inte. Vilka vågar gå sin egen väg? Handlar det om självkänsla? Detta handlar hennes bok om. Jag är en av flera intervjuade.

Ingrid talar om sin bok på NK Bokhandel i Stockholm onsdag 17 oktober kl 20.00.

Hon är doktor i ekonomisk psykologi, Handelshögskolan i Stockholm.; har forskat om ledarskap i Sverige och Internationellt. En klart spännande person.

 

 

Natascha Kampusch på Stockholms Stadsteater Stark och gripande

9 oktober, 2012

Vi möter Natascha när hon har rymt från sitt fängelse efter åtta år. Bygger på sann  historia i Österrike. Natascha kidnappades som 12-åring och levde i en källare där det inte gick att stå upp och utan ljus, tills hon var 20 år. Liv Mjönes spelar Natascha på ett starkt och trovärdigt sätt.

Hon är förvirrad efter att ha suttit fängslad så länge. Ensam, med böcker och en stickning. Fångvaktaren slog henne och satte handbojor på henne  på nätterna. Ändå uppstod en relation mellan dem. Stockholmssyndromet kallat. Vi människor fungerar så i stark kris, vi tyr oss till den som styr över liv och död.

Att Natascha klarar sig med alla tokiga möten i samhället är obegripligt. Hennes mamma verkar vara en riktigt dålig mor. Ganska alkoholiserad, ligger med olika män och har tagit med sin lilla dotter till barer redan när hon var mycket liten. Pjäsen antyder att mamman är del i skulden att Natscha kidnappades.

Psykiatern och professorn som får ansvar för Nataschas tillfrisknande är rena skämten. Jag undrar om de verkligen kan ha varit så knasiga? Och hur hon attackeras av media och samhälle. Alla vill veta hur hon mår. Helst ska hon må dåligt. Är hon stark vill de trycka till henne.

Ett under att hon har skrivit en bok och försöker komma tillbaka till livet. En riktigt stark pjäs, där jag grät en skvätt men ändå kände hoppfullhet hur hon hanterade sin knasiga tillvaro. Inre styrka. Se gärna den här föreställningen!

Ruter Dam på unikt besök hos ÖB Försvaret och Högkvarteret

5 oktober, 2012

Det är nya tongångar som gäller. Borta är den allmänna värnplikten. Nu är det frivillighet som gäller, och vanliga anställningskontrakt. Det ställer stora krav på att attrahera de nya soldaterna. Det här är den största förändringen försvaret har genomgått på 100 år. Samtidigt ska svenska soldater tjäna utomlands. Just nu är det främst Afganistan. Tidigare var det Balkan. Oroshärdar och skarpt läge. Några svenska soldater har dött och fraktats hem i kistor. Vi fick höra om starka känslor, hur chefer och soldater berörs. Hur cheferna möter sörjande anhöriga.

4 frivilligt värnpliktiga berättade varför de har valt försvaret som karriär. De tycker att utbildningen är bra och att det finns spännande möjligheter att prova många olika typer av jobb.

Försvaret satsar på fler kvinnor bland soldaterna. Det var en självklarhet för den unge soldat jag talade med. Han förstod inte ens att det var något problem. Men i dagsläget är det 13% kvinnor i försvaret, så de har en bit kvar.

Mjuka värden står högt i kurs när ÖB och hans närmaste män talar om sina jobb. Människovärde och respekt för enskilda individer återkommer. Den här kulturen upplever jag som ny.

Från Ruter Dams styrelseseminarium

1 oktober, 2012

Jens Henriksson, President Nasdaq OMX Stockholm inledde. Beskrev senaste årens börskaos, förklarade sammanhangen. Det är anonyma lån, vilka har fördelats i mindre poster via banker och finansiella instrument, som ligger bakom världens finanskris. Det började i USA. Sedan jämförde han med börsen, som är osäker och går upp och ner, men är transparant. En marknadsplats där alla kontrahenter hela tiden vet vad man handlar med.

Tomas Billing, koncernchef Nordstjernan talade om Nordstjernans krav på en styrelseledamot. Den som uteblir från två möten får avgå. Närvaro nödvändigt! Nordstjernan styrs av familjen Ax:son Johnsons två starka kvinnor – Viveca är styrelseordförande och Antonia vice ordförande. En styrelse ska ha Branschkunskap och ha operativ erfarenhet.

Catharina Lagerstam, RD97, Styrelseproffs och fd styrelseledamot i HQ bank. Talade om ”Styrelseledamöters ansvar. Reflektioner efter HQ bank” När HQ bank kraschade handlade det om skillnaden i bokfört värde och marknadsvärde. Catharina valde att avgå.

Jonas Iversen, departementsråd och chef för statligt ägande på Finansdepartementet ”Strategi och mål för statligt ägande. Så här rekryterar vi styrelseledamöter” Finansdepartementet har en tydlig ägarpolicy. Strävar efter att vara transparanta mot omvärlden. Statliga bolag lyder under aktiebolagslagen och är självständigt kapitaliserade. Hållbarhet viktigt.

Kerstin Hessius, CEO Tredje AP fonden. ”Reflektioner kring styrelsearbete utifrån egna erfarenheter i tre olika roller – valberedning (ägare) styrelseledamot och VD” De sämsta besluten tas i de bästa tiderna. Styrelsen måste ifrågasätta i goda tider. Som styrelseledamot – ställ dig själv de enkla frågorna.

Sarah McPhee, VD SPP ”Styrelsearbete i SPP när det är skakigt i omvärlden, hur en ledamot kan göra skillnad” Viktigt att hantera stress. Att vara VD är att vara ensam, då kanske man bara har styrelsen att vända sig till. I Styrelsen är det viktigt att förmedla hopp och att ha tid. Ordföranden är en mycket viktig person.