Leif G Ws bok om sin klassresa “Gustavs grabb”

18 februari, 2013

Boken är så bra. Förstår att lärare inte var rättvisa mot arbetarbarn när han var lite. Gällde kanske inte alla, men han ger flera exempel som är upprörande.

Hans pappa arbetade bl a med att bygga Stockholms nya tunnelbana. Tyvärr blev pappan allvarligt skadad på jobbet.  Hemskt att läsa och ännu värre att uppleva för lille Leif.

Mamman var ofta sjuk Man får intryck att hon var psykiskt sjuk. Dessutom lurade hon sin son å det gruvligaste när han fick ett kassaskåp där han kunde låsa in alla sina hemliga saker. Hon glömde berätta att hon behöll en nyckel; låste upp skåpet, tog pengar och cigaretter och skällde ut Leif.

Lätt att förstå att han aldrig förlät henne.

Jag kan varmt rekommendera alla att läsa den boken. Lättläst, intressant och ger förståelse för hans uppväxt och ”klassresa” som han kallar det.

Hur hitta en mentor?

8 februari, 2013

Hos oss i Ruter Dam började vi med externt mentorskap 1987 (drygt 25 år sedan) . Då sökte vi mentorer genom kontakter. Viktigast genom åren har varit revisor Bertil E Olsson, min och Ruter Dams supermentor i början av verksamheten. Han rekommenderade kloka verkställande direktörer och styrelsepersoner ur sitt nätverk. På samma sätt var det med Curt-Steffan Giesecke tidigare vd Sveriges arbetsgivareförening SAF och sedan vd Trygg-Hansa.

Både Bertil E Olsson och Curt-Steffan Giesecke var själva mentorer i Ruter Dam. De upplevde att verksamheten sköttes med kvalitet och omsorg och att de kunde rekommendera sina affärsvänner att ställa upp som mentorer.

Curt G Olsson, tidigare styrelseordförande SEB tog över som ordförande i Ruter Dam efter Curt-Steffan. Genom Curts nätverk fortsatte Ruter Dam att få mentorer på högsta ledande nivå.

Så ett bra sätt att söka en mentor är genom stöd från en person med bra affärsnätverk och gott anseende. Känner man inte någon direkt, kanske det går att leta till exempel bland äldre studenter från högskolan man har studerat.

Nätverksforskning visar att de flesta människor inte är längre än 6 personer från de allra högsta makthavarna. Exempelvis USAs president eller Påven. Man känner någon som känner någon. Nätverk helt enkelt.