Efter sig själv känner man andra – Hitler och Putin

31 mars, 2014

Ett tänkvärt talesätt. Det är mänskligt att utgå från sig själv, och tro att omgivningen ser, tycker och känner likadant. Det gäller enskilda människor, men också i stora sammanhang som exempelvis Ryssland nu och inledningen till andra världskriget då.

Inga normala människor vill ha krig. Därför ville politikerna i slutet av 30-talet tro på Hitler, när han började invadera sina grannländer. De ville tro att han talade sanning när han sa att han inte tänkte föra krig. De ville tro gott, och byggde uppfattningen på att de själva aldrig skulle ljuga någon rätt upp i ansiktet, vilket Hitler gjorde.  

Jag tycker mig se likheter med Putins agerande på Krim. Inga länder eller politiker i väst vill ha storkrig. Det utnyttjar Putin. Han förklarar att han vill skydda den rysktalande befolkningen på Krim. Hur långt kan han gå? Situationen är djupt obehaglig. Den stora frågan är hur omgivningen kan agera. Här finns massor med olika uppfattningar. Handelsbojkott och liknande. Svår situation.

Claes-Göran Sylvén uppskattad gäst hos Ruter Dams styrelsegrupp

7 mars, 2014

Claes-Göran Sylvén, ordförande ICA gruppen, mötte Ruter Dams styrelsegrupp.
Vi talade om ICAs värdegrund, utmaningar på vägen där enskilda ICA-handlare är både entreprenörer och ägare till sin gemensamt ägda samarbetsorganisation. Utvecklingen där ICA samarbetade med Hagen i Norge, samarbetade med Ahold i Nederländerna och nu väljer att bli börsnoterade. Organisationsförändringar, nya förutsättningar för styrelsen och hur man hanterar sådana frågor i rollen som ordförande.

Kvinnliga chefer från Ruter Dam, alla med styrelsebakgrund, ställde frågor. Det var personligt, intressant och utvecklande. Efteråt sa många att det var jättebra. Jag skrev till Claes-Göran och tackade. Berättade då om all uppskattning. Claes-Göran Sylvén svarade så positivt att jag vill blogga om det:

“Det är jag som skall tacka, att jag fick den fina möjligheten att träffa er alla. Det var verkligen en trevlig och givande kväll. 

Du har skapat något mycket värdefullt, och med det att man träffat några av dina adepter, så får vi inom näringslivet skämmas när vi säger att det är svårt att hitta kandidater till styrelser mm, jag var djupt imponerad av dem jag träffade.

En än gång, ett stort tack

Claes-Göran”

 

Veckans Affärers mäktigaste kvinna Nytt upplägg

Nytt upplägg på VAs mäktigaste kvinna. Flera kategorier, dvs mäktiga linjechefer, styrelseledamöter, opinionsbildare, börs-vd, entreprenör, ägare och sedan hon som är nummer ett. I år HMs hållbarhetschef som är med i ledningsgruppen.

Hållbarhet är viktigt. Rätt hanterat bör det också ge lönsamhet och vinst. Grattis  Det hade varit roligt om det hade kommit en tidning i samband med eventet. VA utkommer varannan vecka numera.